Thursday, May 23, 2024
Home Tags ฉางเอ๋อ5

Tag: ฉางเอ๋อ5

“จรวด” กับ “ยานอวกาศ” แค่คล้าย ๆ แต่ไม่ใช่

เมื่อพูดถึง "ยานอวกาศ" คนส่วนใหญ่มักสับสนว่าต่างจาก "จรวด" อย่างไร Tonkit360 จึงรวบรวมข้อมูลมาฝากกัน เพื่อช่วยไขข้อสงสัยนี้ให้กระจ่างขึ้น