Saturday, April 13, 2024
Home Tags จับไต๋

Tag: จับไต๋

สรรหามาเล่า EP.11 : จับไต๋ ”แฟน” สืบจากไหนได้บ้างว่าเขาไม่ได้มีเราคนเดียว

Podcast "สรรหามาเล่า" โดย "ตุ๊กตา" ธันยพัชร์ ขำเลิศ ถ้าแฟนเรามีพฤติกรรมน่าสงสัยว่า “นอกใจ” หรือ “คบซ้อน” เราต้องสวมวิญญาณนักสืบกันหน่อย แล้วสืบจากไหนได้บ้าง