Sunday, May 26, 2024
Home Tags ค้นพบตัวเอง

Tag: ค้นพบตัวเอง

เด็กไทยหาตัวเองไม่เจอ หากพ่อแม่ช่วยไม่ได้ หวังพึ่ง “ครูแนะแนว”

"โตขึ้นอยากเป็นอะไร" จากคำถามที่ผู้ใหญ่ถามเด็ก กลายเป็นคำถามที่เด็กถามตัวเอง! ถ้าเด็กไม่มีความฝัน ไม่รู้ว่าอยากทำอะไร ไม่รู้ตัวเองเป็นใคร ใครช่วยเด็กได้บ้าง