Sunday, December 5, 2021
Home Tags คาร์บอนไดออกไซด์

Tag: คาร์บอนไดออกไซด์

จริงหรือไม่ “งดเลี้ยวขวา” เซฟน้ำมัน-ลดอุบัติเหตุ

ในอังกฤษเริ่มมีการณรงค์ใช้ทฤษฎี "งดเลี้ยวขวา" คาดว่าเพื่อลดทั้งอุบัติเหตุจากการเลี้ยวขวาและกลับรถ และช่วยประหยัดน้ำมัน ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเอง