Thursday, May 23, 2024
Home Tags ความบริสุทธิ์

Tag: ความบริสุทธิ์

ทำไม “ดอกมะลิ” จึงเป็นสัญลักษณ์ของ “วันแม่”

เพราะดอกมะลิเป็นดอกไม้มงคล ใช้ร้อยมาลัยถวายพระ อีกทั้งมีสีขาว ส่งกลิ่นหอมนานและหอมไกล จึงเปรียบเหมือนความรักอันบริสุทธิ์ของแม่ที่มีต่อลูกไม่มีวันเสื่อมคลาย