Thursday, June 13, 2024
Home Tags ขี้เกียจทำงาน

Tag: ขี้เกียจทำงาน

รับมืออาการขี้เกียจทำงาน ผลพวงจาก Post Vacation Blues

ผลพวงหนึ่งที่เกิดขึ้นได้หลังจากที่เราได้เพลิดเพลินกับช่วงวันหยุดยาวหลายวัน คือการสนุกจนติดลมบนแล้วขี้เกียจทำงาน เราจะรับมือกับความขี้เกียจนี้อย่างไรดี