Thursday, June 13, 2024
Home Tags ขยะรีไซเคิล

Tag: ขยะรีไซเคิล

“วน” ผนึกกำลัง “รีไซเคิลเดย์” เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการปัญหาขยะพลาสติก

โครงการ "วน" และ "รีไซเคิลเดย์" เป็นพันธมิตรในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน มุ่งเน้นการลดปริมาณขยะพลาสติกยืด นำมารีไซเคิลกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่

“ไลอ้อน” ส่งเสริมชุมชนคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี

“ไลอ้อน” ส่งเสริมชุมชนคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีกับโครงการ “แยกที่บ้าน ฝากทิ้งที่เรา” ให้ผู้บริโภคได้เห็นความสำคัญของความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม