Saturday, April 13, 2024
Home Tags การลาออก

Tag: การลาออก

finbiz by ttb แนะวิธี SME ดึงดูดคนเก่ง ๆ ให้มาร่วมงานด้วย

การรักษาคนเก่งให้ทำงานด้วยนาน ๆ เป็นหนึ่งในความท้าทายของผู้ประกอบธุรกิจในปัจจุบัน ซึ่ง finbiz by ttb ได้แนะนำวิธีในการรักษาคนเก่งในองค์กรสำหรับ SME ดังนี้