Sunday, May 26, 2024
Home Tags การจัดการขยะ

Tag: การจัดการขยะ

ม.มหิดลร่วมเรียนรู้ชุมชนต้นแบบ ‘เปลี่ยนขยะสู่ผลิตภัณฑ์สร้างรายได้’

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ จัดการร่วมเรียนรู้การจัดการขยะ "หมู่บ้านราชธานีอโศก จังหวัดอุบลราชธานี"

PRO-Thailand Network ขับเคลื่อนการจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน

7 บริษัทพันธมิตรชั้นนำในประเทศไทย เปิดตัว "เครือข่ายองค์กรความร่วมมือจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน" หรือ "PRO-Thailand Network" อย่างเป็นทางการ