Saturday, April 13, 2024
Home Tags กลั้นปัสสาวะไม่อยู่

Tag: กลั้นปัสสาวะไม่อยู่

ปัสสาวะกลางคืนบ่อยเพราะอะไร คลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว มีคำตอบ

ในคนปกติ กลางคืนจะไม่ลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำหรืออาจจะตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ำเพียง 1 ครั้ง แต่ถ้าเข้าห้องน้ำมากกว่า 2 ครั้งขึ้นไป อาจเกิดจากสาเหตุเหล่านี้ได้

แค่ไหนเรียกว่าภาวะ “ปัสสาวะบ่อยเกินไป” แค่ไหนอันตราย

อาการปัสสาวะบ่อยใช่ว่าจะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้สูงอายุเท่านั้น หากส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ควรพบแพทย์เพื่อปรึกษาและหาสาเหตุให้แน่ชัด