Friday, July 19, 2024
Home Tags กระบวนการคิด

Tag: กระบวนการคิด

เงาที่เห็น “วิ่งเข้าหาหรือวิ่งจากไป” สื่อถึงกระบวนการคิดของคุณ

ภาพเงาของผู้ชายที่คุณเห็นอยู่นี้กำลังวิ่งไปในทิศทางใด ระหว่างวิ่งเข้าหาหรือวิ่งจากไป วิธีที่คุณรับรู้จากภาพนี้ สามารถสื่อถึงกระบวนการคิดของคุณได้