Thursday, May 23, 2024
Home Tags กรวดน้ำ

Tag: กรวดน้ำ

แบบนี้ก็ได้เหรอ! ความเชื่อโบราณเกี่ยวกับ “การกรวดน้ำ”

ทำบุญ แล้วต้องกรวดน้ำด้วย ไม่อย่างนั้นเราจะไม่ได้บุญ หรือทำบุญให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วก็จะไม่ได้รับส่วนบุญที่เราทำให้ หากไม่มีการกรวดน้ำ จริงหรือ?