Thursday, June 13, 2024
Home Tags กรมบัญชีกลาง

Tag: กรมบัญชีกลาง

อัปเดต! บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มกราคม 66 จ่ายอะไรบ้าง

กรมบัญชีกลางได้เบิกจ่ายและโอนเงินให้แก่หน่วยงานและร้านค้าที่รับชำระค่าสินค้าและบริการผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำเดือนมกราคม 2566 โดยจ่ายอะไรเพิ่มบ้าง?