Tuesday, May 11, 2021

EP.2 : อนาคตการแข่งรถแบบ Work From Home

ฟังมุมมอง "น้าเบ๊ด" มนูสาสน์ ศรีพนา กูรูมอเตอร์สปอร์ตอันดับหนึ่งของเมืองไทย กับอนาคต ดิจิทัล-มอเตอร์สปอร์ต ในรายการ ปั๊มถาม-น้าเบ๊ดตอบ! EP.2

EP.1 : ผลกระทบค่ายรถยนต์ช่วงโควิด

สถานการณ์ COVID-19 ส่งผลต่อค่ายผลิตรถยนต์อย่างไร และภายในปีนี้ เราจะได้เห็นรถรุ่นใหม่เปิดตัวหรือไม่? ฟังมุมมอง "น้าเบ๊ด" มนูสาสน์ ศรีพนา ได้ในรายการ "ปั๊มถาม-น้าเบ๊ดตอบ! EP.1