รู้หรือไม่ “ทำโทษเด็ก” ไม่ช่วยให้หยุดทำพฤติกรรมไม่ดี

ภาพจาก www.medicalxpress.com

พ่อแม่ผู้ปกครองที่ชอบทำโทษลูกเวลาทำผิด หรือมีพฤติกรรมที่ไม่ดี อาจต้องลองหาวิธีใหม่ เมื่อผลการศึกษาล่าสุดพบว่า การลงโทษเด็กไม่ได้ช่วยให้พวกเขาหยุดพฤติกรรมเหล่านั้น แต่กลับเป็นการกระตุ้นให้ทำพฤติกรรมแย่ๆ ต่อไป

โดยนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัย Würzburg สถาบันศึกษาด้านจิตวิทยาของเยอรมนี ให้กลุ่มอาสาสมัครร่วมการทดลอง ด้วยการเลือกกดปุ่มไฟ 2 ปุ่ม เพื่อทำภารกิจให้สำเร็จลุล่วง ในการเลือกว่าตัวเลขที่เห็นในจอใหญ่หรือเล็กกว่าที่เหลือ ซึ่งทั้งหมดทราบดีว่าจะมีหนึ่งปุ่มที่ปล่อยกระแสไฟออกมาเล็กน้อย จึงทำให้เกิดไฟดูดทุกครั้งที่กดปุ่ม

ทั้งนี้ ก่อนการทดลอง ทีมวิจัยคาดว่า อาสาสมัครจะกดปุ่มที่มีกระแสไฟให้ช้าลง เพราะกลัวจะโดนไฟดูด แต่เมื่อถึงการทดลองจริง ปรากฏว่าผลที่ได้กลับตรงกันข้าม เมื่อกลุ่มอาสาสมัครกลับกดปุ่มดังกล่าวให้เร็วยิ่งกว่าเดิม

โดยศาสตราจารย์อันดรียส เอแดร์ ผู้ทำการวิจัยนี้ ระบุว่า การที่ผู้ร่วมการทดลองกดปุ่มให้เร็วขึ้นเป็นเพราะได้รับสิ่งเร้าให้ทำมากขึ้น  และการที่รีบกดก็เพื่อที่จะผ่านความเจ็บปวดไปให้ได้โดยเร็ว ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การลงโทษเพียงอย่างเดียวไม่ได้ส่งผลให้พวกเขาหยุดการกระทำแม้ทราบผลที่จะตามมาก็ตาม

ขณะที่การทดลองอีกแบบ จะปล่อยกระแสไฟออกมาทั้งสองปุ่ม โดยปุ่มหนึ่งมีไฟอ่อน และปุ่มหนึ่งมีไฟที่แรงขึ้น ปรากฏว่าผู้ร่วมการทดลอง จะเลือกกดปุ่มที่ไฟดูดแรงกว่าก่อน แล้วค่อยตามด้วยปุ่มที่ไฟอ่อน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า หากไม่มีทางเลือก พวกเขาจะยังคงเลือกทำพฤติกรรมเหล่านั้นอยู่ดี ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาเมื่อปี 2015 ที่นักจิตวิทยาพบว่า นักเรียนมักจะเลือกทำพฤติกรรมของตัวเองต่อไป หากคิดว่าผลที่ได้รับคุ้มค่ากว่าทางเลือกอื่น

ที่มา : www.medicalxpress.com