ผลการศึกษาชี้ “เซ็กซ์” ในผู้สูงวัย ช่วยเรื่องการทำงานของ “สมอง” ได้!

ก่อนหน้านี้  มีผลการวิจัยจากแคนาดาเกี่ยวกับเรื่องบนเตียงของคู่ชีวิตที่อยู่ด้วยกันมายาวนาน  พบว่า ผู้สูงวัยที่ยังไม่รู้สึกว่าตัวเองแก่ หรือรู้สึกว่าตัวเองเด็กกว่าอายุจริง จะส่งผลต่อทัศนคติในเชิงบวกที่ช่วยให้พวกเขามีความสุขกับกิจกรรมบนเตียงกับคู่ของตัวเองได้มากขึ้น

ล่าสุด มีผลการศึกษาโดยความร่วมมือกันของมหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ดและมหาวิทยาลัยโคเวนทรีในอังกฤษ ที่ต้องการรู้ว่า การมีเซ็กซ์หรือเพศสัมพันธ์ในผู้สูงวัย ส่งผลต่อการทำงานของสมองอย่างไรบ้าง

โดยทีมวิจัยให้มีผู้สูงวัยจำนวน 73 คน อายุระหว่าง 50-83 ปี (ชาย 28 คน หญิง 48 คน) ตอบแบบสอบถามว่า พวกเขามีกิจกรรมทางเพศมากน้อยแค่ไหนในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา  รวมถึงให้ตอบคำถามเกี่ยวกับสุขภาพโดยทั่วไป และการใช้ชีวิตประจำวันด้วยว่ามีไลฟ์สไตล์เป็นอย่างไร

นอกจากนี้ ยังให้ทดสอบการทำงานของสมองในเบื้องต้นด้วย ทั้งความจำ ความสนใจ ความสามารถในการใช้ภาษา การรับรู้เกี่ยวกับระยะและทิศทาง ทักษะในการจดจำรูปทรงต่างๆ รวมถึงความคล่องแคล่วในการพูด โดยให้พูดชื่อสัตว์ให้ได้มากที่สุดในเวลา 60 วินาที จากนั้นให้พูดคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร F ให้ได้มากที่สุด ในเวลา 60 วินาที

จากผลการทดสอบ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับการตอบแบบสอบถามเรื่องกิจกรรมทางเพศ พบว่า ผู้ที่มีเซ็กซ์บ่อยๆ จะมีผลการทดสอบในเรื่องอื่นๆ ข้างต้นดีตามไปด้วย

แม้ว่าเรื่องบนเตียงสำหรับผู้สูงอายุ หลายคนมองว่าเป็นเรื่องที่หมดวัยแล้ว แต่ ดอกเตอร์เฮย์ลีย์ ไรท์ หัวหน้าทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยโคเวนทรี  กลับมองว่า การมีเซ็กซ์ส่งผลดีต่อการทำงานของสมองในผู้สูงวัย  ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัยชิ้นหนึ่งเมื่อปีที่แล้ว ที่พบว่า ผู้สูงวัยที่ยังมีเพศสัมพันธ์อยู่ จะทำแบบทดสอบเกี่ยวกับกระบวนการรับรู้และความคิดได้ดีกว่าผู้ที่ไม่มีเพศสัมพันธ์ แม้ว่างานวิจัยล่าสุด ยังไม่สามารถหาความเชื่อมโยงที่แน่ชัดระหว่างการมีเซ็กซ์ กับความจำ และความสามารถในการใช้ภาษาได้ก็ตาม

ที่มา : www.express.co.uk