ชวนทำ “กิจกรรมอาสาออนไลน์” เริ่มต้นทำดีรับปีใหม่ไทย

ปกติแล้ว เรามักจะถือฤกษ์วันขึ้นปีใหม่เป็นวันเริ่มต้นทำกิจกรรมบางอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น และเป็นสิริมงคลให้กับตัวเอง ซึ่งวันนี้ที่ตรงกับวันที่ 13 เมษายน นอกจากจะเป็นวันสงกรานต์ คนไทยถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทยด้วย ดังนั้น Tonkit360 จึงอยากจะชวนทุกคนมาทำกิจกรรมดี ๆ ต้อนรับปีใหม่ในวันปีใหม่ไทยนี้ด้วยกัน

กิจกรรมที่ว่านี้คือ กิจกรรมอาสา แต่ในเมื่อเวลานี้ไม่ค่อยเอื้อให้เราออกไปทำกิจกรรมอาสานอกบ้านในที่ที่มีคนมารวมกันเยอะ ๆ กิจกรรมอาสาออนไลน์จึงเป็นกิจกรรมที่ทำได้ในเวลานี้ เราจะทำที่ไหนก็ได้ ขอแค่มีอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์และอินเทอร์เน็ตก็เพียงพอแล้ว

ถ้าวันหยุดยาวนี้อยู่บ้านว่าง ๆ ไม่ได้ออกไปไหน ลองกดเข้าไปร่วมทำจิตอาสาออนไลน์ได้ที่ จิตอาสาออนไลน์.com จะทำคนเดียวหรือทำร่วมกับเพื่อน ๆ ก็ได้ เพราะมีหลายกิจกรรมที่สามารถเข้าร่วมเป็นทีม หรือต่อให้ไม่ได้ทำร่วมกับเพื่อน เราก็สามารถได้เพื่อนใหม่จากการทำกิจกรรมนี้เช่นกัน ได้ช่วยกันพัฒนาสังคมไปด้วยกันได้ และแบ่งปันสิ่งที่เรามีให้กับผู้ที่ขาด เพื่อเติมเต็มชีวิตของกันและกัน ซึ่งกิจกรรมจิตอาสาออนไลน์ที่น่าสนใจ เช่น

พิมพ์หนังสือให้คนตาบอด

อย่างที่เรารู้กันว่าผู้พิการทางสายตาไม่สามารถอ่านหนังสือได้แบบที่เราอ่าน สิ่งเดียวที่ช่วยให้พวกเขารับรู้ข้อมูลในหนังสือแบบเดียวกับที่เรารู้ คือ การสัมผัสจากอักษรเบรลล์ ดังนั้น กิจกรรมการพิมพ์หนังสือต้นฉบับเพื่อคนตาบอด จึงมีขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้พิการทางสายตาสามารถอ่านหนังสือได้อย่างเรา ๆ ส่งเสริมความเท่าเทียมทางการศึกษาให้กับผู้พิการทางสายตา และมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้พิการทางสายตา ซึ่งจะช่วยส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้แก่พวกเขาให้ได้รับสิทธิในการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเองทัดเทียมกับคนทั่ว ๆ ไป

ซึ่งการพิมพ์หนังสือต้นฉบับ คือ การที่เรานำหนังสือแบบเรียนหรือหนังสือทั่ว ๆ ไปที่น่าสนใจ ที่อยากส่งต่อให้ผู้พิการทางสายตาได้อ่านมาพิมพ์ลงในโปรแกรม Microsoft Word หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะนำไฟล์ Word ที่เราส่งไปไปผ่านโปรแกรมแปลงเป็นอักษรเบรลล์แล้วพิมพ์ออกมาเป็นรูปเล่ม เพื่อให้ผู้พิการทางสายตาได้ใช้อ่านประกอบการเรียนหรือเพื่อความบันเทิงนั่นเอง

พิสูจน์อักษรก่อนพิมพ์เป็นอักษรเบรลล์

เป็นขั้นตอนต่อเนื่องมาจากกิจกรรมพิมพ์หนังสือให้คนตาบอด เพราะการพิมพ์ตัวหนังสือนั้นอาจเกิดพิมพ์ผิดพลาดได้เป็นธรรมดา กิจกรรมพิสูจน์อักษรก่อนพิมพ์เป็นอักษรเบรลล์จึงมีขึ้นเพื่อตรวจทานคำผิด หรือปรับให้อยู่ในภาษาที่เข้าใจได้ง่าย เพื่อช่วยให้ผู้พิการทางสายตาสามารถอ่านหนังสือได้อย่างคนปกติ เมื่อเรารับไฟล์หนังสือที่อยู่ในรูปไฟล์ Word มาแล้ว ก็จะง่ายต่อการแก้ไข ก่อนที่จะนำไปแปลงเป็นอักษรเบรลล์ เพราะมีเพียงอักษรเบรลล์เท่านั้นที่จะช่วยให้พวกเขาสามารถอ่านหนังสือและรับรู้เรื่องราวในหังสือได้เหมือนกับคนตาดีอย่างเรา

อ่านหนังสือให้คนตาบอด

แม้ผู้พิการทางสายตาจะมองไม่เห็น แต่ประสาทสัมผัสในการฟังของพวกเขายังดีอยู่ เพราะฉะนั้น นอกจากการแปลงเป็นอักษรเบรลล์ให้พวกเขาได้อ่านแล้ว เรายังสามารถอ่านให้พวกเขาฟังได้อีกด้วย ซึ่งจะช่วยให้พวกเขาได้รับข้อมูลทันที เร็วกว่าการที่พวกเขาอ่านผ่านอักษรเบรลล์เอง ทั้งการฟังเสียงยังได้อรรถรสในการรับข้อมูลมากกว่าด้วย เช่นหนังสือนิทานหรือนิยาย เพราะผู้ที่อ่านสามารถใช้เสียงได้หลากหลายตามประเภทของหนังสือ ให้ผู้ฟังได้เข้าถึงอารมณ์ของตัวหนังสือมากขึ้น

ทำคลิปให้ความรู้ต่าง ๆ

สำหรับหลาย ๆ คนที่มักจะทำคอนเทนต์เป็นคลิปวิดีโอให้ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ อยู่แล้ว เหมาะมากที่จะเข้าร่วมทำกิจกรรมนี้ เนื่องจากการทำคลิปให้ความรู้ต่าง ๆ จะช่วยส่งต่อโอกาสในการเรียนรู้ให้กับผู้ด้อยโอกาสได้เข้าถึงความรู้เหล่านั้นง่ายขึ้น รวมถึงยังสามารถส่งต่อให้กับผู้พิการทางสายตาได้ฟังเสียงเช่นเดียวกับการอ่านหนังสือให้พวกเขาฟังด้วย เราได้ทำในสิ่งที่ชอบและถนัด ส่วนคนอื่น ๆ ก็ได้ประโยชน์จากความชอบและความสามารถของเรา

วาดภาพการ์ตูนทำสมุดภาพระบายสีเพื่อเด็กด้อยโอกาส

พัฒนาการของเด็กสำคัญมาก กิจกรรมนี้จะช่วยให้เรามีส่วนในการเสริมสร้างพัฒนาการของเด็ก ให้พวกเขาเติบโตอย่างสมวัย เพราะจุดประสงค์ของการวาดภาพระบายสีของเด็กปฐมวัย คือเสริมสร้างพัฒนาการด้านการเรียนรู้ กระตุ้นการทำงานของสมองทั้งซีกซ้ายและซีกขวา ให้แสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิด จินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์พัฒนาการด้านร่างกาย ฝึกการควบคุมกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ และประสาทสัมพันธ์ระหว่างมือและตา พัฒนาการด้านอารมณ์ ผ่อนคลายความเครียด ควบคุมพฤติกรรม ส่วนพัมนาการด้านสังคม ฝึกการทำงาน ทั้งทำงานคนเดียวและการทำงานเป็นกลุ่ม

ประโยชน์ในการทำกิจกรรมจิตอาสาออนไลน์ เรียกว่าได้ทั้งผู้ให้และผู้รับ ผู้รับได้ประโยชน์จากผลลัพธ์ของกิจกรรมเหล่านั้น ร่วมถึงคุณค่าทางจิตใจที่ทำให้พวกเขารับรู้ว่าพวกเขาไม่ได้ถูกสังคมทอดทิ้ง ส่วนผู้ให้ก็ได้ความรู้สึกดี ๆ ที่เกิดจากการได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม ผ่านความสามารถและความตั้งใจของผู้เข้าร่วม

นอกจากนี้ ทุกการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาหรือกิจกรรมจิตอาสาออนไลน์ ผู้เข้าร่วมทำกิจกรรมสามารถขอรับเกียรติบัตรรับรองการเข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมกับกิจกรรมได้ทันทีที่เข้าร่วมกิจกรรมเสร็จสิ้น เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในโอกาสต่อไป