6 ขั้นตอน “ปลดหนี้บัตรเครดิต” ในหนึ่งปี!

หนี้บัตรเครดิต เปรียบเสมือนเจ้ากรรมนายเวรที่หมุนวนอยู่รอบตัวคุณ เมื่อลองได้เริ่มเป็นหนี้ใบแรกแล้ว หนี้ใบต่อมาก็จะตามติดชนิดเป็นเงาตามตัว แต่ถ้าใครอยากจะถอนตัวจากวงจรหนี้แบบนี้ ปีนี้ขอให้คุณมาตั้งเป้าหมายปลดหนี้บัตรเครดิตกันให้ได้ภายในหนึ่งปี จาก 6 ขั้นตอนที่นำมาจากชีวิตจริงของคนเป็นหนี้บัตรเครดิต ด้วยยอดรวมที่สูงกว่า 900,000 บาท และลูกหนี้ที่เผยเคล็ดลับนี้ก็สามารถปลดหนี้ได้ภายในเวลา 1 ปี อยากรู้ว่ามีขั้นตอนใดบ้างตามมาอ่านกันเลย

1. สำรวจหนี้บัตรเครดิตทั้งหมดที่คุณมีอยู่

สิ่งสำคัญก่อนที่จะใช้หนี้ คือสำรวจหนี้บัตรเครดิตที่คุณมีอยู่ทั้งหมด ต้องเอาแบบไม่หมกเม็ดกันเลยว่าใช้ใบไหนไปเท่าไรแล้ว จากนั้นทำลิสต์หนี้ทั้งหมดออกมา และแบ่งเป็นหนี้บัตรใบไหนสูงที่สุดให้เรียงลำดับตามเรทดอกเบี้ยและวันที่ต้องชำระ เมื่อมีข้อมูลทั้งหมดแล้วค่อยไปต่อกันในขั้นที่สอง

2. จำกัดการใช้เงินของตนเอง และ หยุดใช้บัตรเครดิต

ถ้าอยากหลุดพ้นจากวงจรหนี้บัตรเครดิต ที่ทำงานเท่าไรก็ไปถมลงหนี้บัตรเครดิตหมด สิ่งแรกที่ต้องทำคือจำกัดการใช้เงิน และจำกัดการใชับัตรเครดิตของตนเอง จากนั้นพยายามหาเงินให้ได้มากกว่ารายได้จากงานประจำ ตัดค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยออกไปเพื่อนำเงินเหล่านั้นมาใช้หนี้บัตรเครดิตที่คุณมี

3. พยายามชำระหนี้ให้ตรงตามกำหนดแม้จะต้องจ่ายขั้นต่ำก็ตาม

การรักษาสถานะเป็นลูกหนี้ชั้นดี คือจ่ายหนี้ได้ตามกำหนด จะส่งผลดีต่อคะแนนเครดิตของคุณ ซึ่งคะแนนเครดิตของคุณในเครดิตบูโรนั้นไม่ควรจะเสียไปเพราะการเป็นหนี้บัตรเครดิต ดังนั้นการชำระหนี้ให้ตรงตามกำหนด แม้ว่าจะเป็นการชำระขั้นต่ำก็ยังควรทำ และถ้าจะให้ดีก็ให้เป็นการหักแบบอัตโนมัติกับยอดชำระขั้นต่ำ เพราะอย่างน้อยคุณก็จะไม่มีดอกเบี้ยคงค้างเหลืออยู่มากจนเกินไป

4. ถ้าคุณไม่สามารถจ่ายหนี้บัตรเครดิตได้ในครั้งเดียวหมดก็ขอให้จ่ายมากกว่ายอดหนี้ขั้นต่ำ

หากคุณสามารถจ่ายได้มากกว่าการชำระหนี้ขั้นต่ำ แต่ไม่สามารถจ่ายยอดทั้งหมดได้ในทีเดียว จงชำระหนี้ให้ได้มากกว่ายอดขั้นต่ำ และให้ทำอย่างสม่ำเสมอ จนกว่าหนี้ของคุณจะหมด เพราะเงินที่เกินจากยอดขั้นต่ำนั้นจะไปหักทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย ทำให้ยอดหนี้ของคุณลดลงเรื่อย ๆ

5. สำรวจยอดหนี้ที่มีอยู่ทุกเดือน

การชำระหนี้ให้หมดในหนึ่งปี คือต้องคอยสำรวจด้วยว่าหนี้บัตรเครดิตของคุณนั้นลดลงไปขนาดไหนแล้ว ถ้ายังลดไม่มากคุณจะได้หาเงินมาเพื่อใช้หนี้ให้เยอะขึ้น แต่ถ้าลดลงไปตามเป้าที่วางไว้ และคุณยังสามารถจ่ายได้อีก ก็ขอให้จ่ายเพิ่มเข้าไป เพื่อที่หนี้ของคุณนั้นจะได้หมดเร็วกว่าระยะเวลา 1 ปีที่ตั้งเอาไว้

6. เมื่อมีกำลังก็จ่ายหนี้ให้หมดไปภายในครั้งเดียว

เมื่อคุณมาถึงขั้นสุดท้ายและมีวินัยมาโดยตลอด ยอดหนี้ของคุณจะลดลงเรื่อย ๆ เมื่อยอดหนี้มาถึงจุดที่คุณสามารถจ่ายได้ในครั้งเดียวหมด ก็จัดการจ่ายไปเลยโดยไม่ต้องรีรอ เพราะไม่จำเป็นต้องมานั่งเสียดอกเบี้ยราคาแพงอีกต่อไปเมื่อปลดภาระหนี้ได้สำเร็จ ก็จงห้ามใจให้มากที่จะไม่ก่อหนี้ใหม่ เพราะมิเช่นนั้น New Year’s resolution หรือปณิธานปีใหม่ของคุณในทุกปี อาจเป็นการปลดหนี้บัตรเครดิตเหมือน ๆ กันทุกปีก็เป็นได้ จำไว้ว่าการไม่มีหนี้คือลาภอันประเสริฐ ดังนั้นทำให้โล่งปลอดจากภาระหนี้จะเป็นการดีที่สุด