“จัดระเบียบการทำงาน” ปรับชีวิตให้ง่ายด้วยเทคนิค 5 ข้อ

บ่อยครั้งที่การทำงานไม่มีประสิทธิภาพ เพราะพฤติกรรมการทำงานบางอย่างยุ่งเหยิงจนทำให้ชีวิตเป็นเรื่องยาก แต่จริง ๆ เราสามารถจัดระเบียบชีวิตได้ด้วย 5 พฤติกรรมนี้