อยู่บ้านก็ฝึกทักษะออนไลน์ได้ กับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ในช่วงที่บ้านเรามีการประกาศพรก.ฉุกเฉิน รวมถึงรณรงค์เรื่องการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในวงกว้าง ทำให้หลายคนต้องงดเว้นกิจกรรมต่าง ๆ นอกบ้านไปโดยปริยาย แต่ถ้าไม่อยากอยู่บ้านเฉย ๆ ก็มาหาความรู้ใส่ตัวกันดีกว่า!

วันนี้ Tonkit360 ขอนำเสนอหลักสูตรฝึกทักษะออนไลน์โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (dsd.go.th)ที่มีความรู้หลากหลายเพื่อให้คุณได้เพิ่มทักษะความรู้ในการประกอบอาชีพต่าง ๆ และใช้เวลาในยามว่างเช่นนี้ให้เป็นประโยชน์ ซึ่งเราจัดหมวดหมู่มาให้เลือกเรียนตามความสนใจ ดังนี้

หมวดภาษา

หมวดนี้เริ่มสอนตั้งแต่พื้นฐานของการเรียนภาษาต่างประเทศ ตั้งแต่การสอนคำศัพท์ไปจนถึงการนำไปใช้สื่อสารเพื่อการประกอบอาชีพ โดยภาษาที่เปิดสอน มีดังนี้

1.ภาษาอังกฤษ 

เรียนรู้คำศัพท์ และประโยคในชีวิตประจำวันตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับสูง เช่น ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศระดับสูง

ฝึกทักษะนี้ออนไลน์ได้ที่ >> dsd08

2.ภาษาเกาหลี

เรียนรู้ตั้งแต่การประสมคำ ออกเสียง รวมไปถึงคำศัพท์ และประโยคสนทนาที่ใช้ในงานบริการต่าง ๆ เช่น การบริการบนเครื่องบิน

ฝึกทักษะนี้ออนไลน์ได้ที่ >> dsd15

3.ภาษาญี่ปุ่น

เรียนรู้คำศัพท์ และประโยคสนทนาสำหรับผู้เดินทางไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับสูง

ฝึกทักษะนี้ออนไลน์ได้ที่ >> dsd11

หมวดช่างไฟฟ้า

หมวดนี้จะมีการสอนตั้งแต่ทำความรู้จักชิ้นส่วนอะไหล่ เคื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมไปถึงการตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาอุปกรณ์อีกด้วย โดยหลักสูตรที่เปิดสอนมีดังนี้

1.ช่างเชื่อมไฟฟ้า

เรียนรู้วิธีการเชื่อมไฟฟ้าในลักษณะต่าง ๆ เช่น งามเชื่อมจุด เชื่อมต่อแนว

ฝึกทักษะนี้ออนไลน์ได้ที่ >> dsd05

2.ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ

เรียนรู้วัสดุ อุปกรณ์ และหลักการพื้นฐานการเชื่อมอาร์กโลหะ เช่น ชนิดของรอยต่อ และตำแหน่งท่าเชื่อม

ฝึกทักษะนี้ออนไลน์ได้ที่ >> dsd10

3.ช่างเครื่องปรับอากาศ

เรียนรู้ส่วนประกอบ ความรู้เบื้องต้น และวิธีการซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ เช่น ปัญหาที่เกิดขึ้นกับชุดคอยล์ร้อน

ฝึกทักษะนี้ออนไลน์ได้ที่ >> dsd06

4.ช่างซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์

เรียนรู้การวิเคราะห์ปัญหา และวิธีการแก้ไขเครื่องรับโทรทัศน์ เช่น อาการเสียและการซ่อมภาคเสียง (Audio)

ฝึกทักษะนี้ออนไลน์ได้ที่ >> dsd07

5.ช่างไฟฟ้าในอาคาร

เรียนรู้การซ่อมแซม และบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร รวมถึงแผนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุต่าง ๆ

ฝึกทักษะนี้ออนไลน์ได้ที่ >> dsd14

6.การตรวจซ่อมโน้ตบุ๊ก และไมโครคอมพิวเตอร์

เรียนรู้วัสดุ อุปกรณ์ วิธีการซ่อมแซม และการบำรุงรักษาโน้ตบุ๊ก และไมโครคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน

ฝึกทักษะนี้ออนไลน์ได้ที่ >> dsd09

หมวดช่างยนตรกรรม

โดยหมวดนี้ทำการเปิดสอนเกี่ยวกับเครื่องยนต์ และรถ ทั้งรถจักรยานยนต์ และรถยนต์ ตั้งแต่ส่วนประกอบต่าง ๆ ไปจนถึงการซ่อมแซม บำรุงรักษา และการขับขี่โดยเปิดสอนหลักสูตรดังนี้

1.ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์

เรียนรู้ส่วนประกอบ และวิธีการทำงานเบื้องต้น รวมไปถึงการซ่อมแซมส่วนต่าง ๆ ของรถจักรยานยนต์ 4 จังหวะ

ฝึกทักษะนี้ออนไลน์ได้ที่ >> dsd01

2.ช่างซ่อมรถยนต์

เรียนรู้ส่วนประกอบ และวิธีการทำงานเบื้องต้น รวมไปถึงการซ่อมแซมส่วนต่าง ๆ ของรถยนต์ เช่น การติดตั้งและเดินสายไฟควบคุมระบบปรับอากาศในรถยนต์

ฝึกทักษะนี้ออนไลน์ได้ที่ >> dsd03

3.ช่างพ่นสีรถยนต์

เรียนรู้วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ วิธีการและเทคนิคการพ่นสีรถยนต์ เช่น เทคนิคการพ่นสีทับหน้า

ฝึกทักษะนี้ออนไลน์ได้ที่ >> dsd13

4.ช่างขับรถยก

เรียนรู้การขับรถยก การเตรียมความพร้อม และการบำรุงรักษารถยกเบื้องต้น

ฝึกทักษะนี้ออนไลน์ได้ที่ >> dsd04

หมวดอื่น ๆ

หลักสูตรการประกอบอาหารไทย

เรียนรู้การทำอาหารไทยเมนูต่าง ๆ เช่น หมูสะเต๊ะ สังขยาปาท่องโก๋เกลียว

ฝึกทักษะนี้ออนไลน์ได้ที่ >> dsd02

หลักสูตรอาชีพอิสระ

เรียนรู้การทำชิ้นงานการผนึกรูปภาพบนชิ้นงานไม้ (เดคูพาจ) ดอกไม้จันทน์ และการปั้นโอ่งซีเมนต์ เพื่อนำไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้อีกด้วย

ฝึกทักษะนี้ออนไลน์ได้ที่ >> dsd12