เริ่มต้นลงทุนในหุ้นถ้าใครคิดว่าอยากฟังทางนี้

หลายคนกังวลว่าการเล่นหุ้นดูเหมือนเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและยากเกินกว่าจะเข้าใจเราอาจเคยเห็นตัวอย่างทั้งคนที่เล่นหุ้นแล้วประสบความสำเร็จและคนที่เล่นหุ้นแล้วล้มเหลวขาดทุนหรือที่มักเรียกกันว่าติดดอยนั่นเองแต่จริง ๆ แล้วการเล่นหุ้นมีหลายแบบหากเราอยากลองเริ่มต้นเล่นหุ้นแบบที่เรียกว่าเป็นการลงทุนระยะยาวเราสามารถเริ่มต้นได้ด้วยการใช้ตาดูหูฟังสมองคิด

วิธีแรกการใช้ตาดู

นั่นคือการมองสิ่งรอบตัวอ่านหนังสือรอบตัวอ่านข้อมูลรอบตัวเพื่อดูว่าธุรกิจใดที่อยู่รอบตัวเราเป็นธุรกิจที่คนทุกคนจำเป็นต้องใช้จำเป็นต้องมีในชีวิตประจำวันและมีจำนวนคู่แข่งในทางธุรกิจไม่มากนักเช่นธุรกิจทางด่วนธุรกิจรถไฟฟ้าน้ำประปาในบางพื้นที่หรือแม้กระทั่งน้ำมัน และพลังงานทดแทนรวมทั้งสินค้าอุปโภคบริโภค

เมื่อลองดูข้อมูลแล้วก็ต้องอ่านต่อว่าบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเหล่านี้มีอยู่ในตลาดหุ้นหรือไม่ และใช้ชื่อจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ว่าอย่างไร

วิธีการที่สองหูฟัง

นั่นคือการฟังข่าวฟังวิธีการของบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการลงทุนในหุ้นว่าคนเหล่านี้มีแนวคิดอย่างไร มุมมองต่อการลงทุนในตลาดหุ้นเป็นอย่างไร เมื่อฟังเยอะ ๆ หลากหลายบุคคลจะเริ่มจับทางได้ว่าคนเหล่านี้ที่ประสบความสำเร็จในตลาดหุ้นมีแนวคิดการลงทุนในตลาดหุ้นใกล้เคียงกัน

วิธีสุดท้ายสมองคิด

ในยุคปัจจุบันหลายคนอาจเริ่มได้ยินคำว่าปัญญาประดิษฐ์หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า AI ณ ปัจจุบันมีแพลตฟอร์มวิเคราะห์หุ้น ที่เรียกว่า Jitta.com ที่ใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ในการวิเคราะห์ทิศทางของหุ้นแต่ละตัวโดยการนำเอาข้อมูลของหุ้นตัวนั้นนั้นทั้งเรื่องผลประกอบการตัวเลขทางบัญชีและราคาย้อนหลังมาประเมินบนพื้นฐานของการลงทุนในหุ้นแบบ Value investor ซึ่งการวิเคราะห์แบบนี้จะตัดเสี่ยง ในแง่ของการวิเคราะห์ส่วนบุคคลเพราะเป็นการประเมินจากตัวเลขที่เกิดขึ้นจริง Jitta.com คือ แพลตฟอร์ม AI วิเคราะห์หุ้น พัฒนาระบบมาจากแนวคิดการลงทุนของ Warren Buffett นักลงทุนชื่อดังของโลก โดยเน้นไปที่ปัจจัยพื้นฐานในมุมต่างๆ นำมาตีความกลายเป็นตัวเลข Jitta Score ซึ่งเป็นตัวเลขคะแนนของบริษัทว่า ถ้าเทียบคะแนนเต็ม 10 บริษัทนี้ควรได้คะแนนด้านปัจจัยพื้นฐานอยู่ที่เท่าไหร่ และ Jitta Line แสดงถึงมูลค่า หรือ ราคาที่แท้จริง ให้คนที่วิเคราะห์เองไม่เก่ง ได้ดูว่า ราคาหุ้นอยู่ใต้เส้น Jitta Line แนะนำให้ซื้อ แต่ถ้าราคาหุ้นอยู่เหนือ Jitta Line ให้ทำการขาย

Jitta นำค่าทั้งสองนี้มาใช้จัดอันดับหุ้นทั้งหมดในตลาดตามเกณฑ์ “บริษัทที่ยอดเยี่ยม ในราคาที่เหมาะสม” กลายเป็น Jitta Ranking

ในยุคที่เรามีข้อมูลมากมาย พร้อมทั้งมีคนวิเคราะห์ข้อมูลให้เราสามารถเริ่มลงทุนในหุ้นได้ง่ายกว่ายุคก่อนมาก หากไม่เริ่ม และคิดแต่ว่ายาก อาจจะทำให้คุณเสียโอกาสในการเป็นนักลงทุนแบบระยะยาวก็เป็นได้