“เมาแล้วขับ” สาเหตุหลักทำเสียชีวิตสูงสุด 7 วันอันตราย


แม้มีการรณรงค์เรื่องความปลอดภัยในช่วง 7 วันอันตราย รวมถึงมีมาตรการ “ดื่มไม่ขับ จับยึดรถ” แต่ยอดผู้เสียชีวิตระหว่างวันที่ 29 ธ.ค.2559-4 ม.ค. 2560 ไม่ได้ลดลง ตรงกันข้าม กลับมียอดเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 10 ปีด้วย โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2560 รายงานยอดปีนี้ที่ 478 ราย เพิ่มจากปีก่อน 98 ราย ซึ่งสาเหตุอันดับ 1 ยังคงเกิดจาก “เมาแล้วขับ” ร้อยละ 39.25

ขณะที่ยอดผู้กระทำผิดสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากการ “ดื่มแล้วขับ” ถูกตำรวจจับสูงถึง 161,368 คน (แยกเป็น รถจักรยานยนต์ 104,675 คน รถโดยสารสาธารณะ/รถยนต์ส่วนบุคล 56,693 คน) สะท้อนให้เห็นว่า ผู้ขับขี่ยานพาหนะยังประมาทอยู่มาก ทำให้ต้องเกิดความสูญเสียอย่างไม่คาดคิดตามมา