วันเด็กที่ทำเนียบฯ ปีนี้ คอนเซ็ปต์ “ดินแดนแห่งความสุขตามศาสตร์พระราชา”


วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 นี้ รัฐบาลเปิดทำเนียบรัฐบาล ให้คุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครองพา บุตรหลาน มาร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.00 น. โดยปีนี้ มีแนวคิดหรือคอนเซ็ปต์คือ “ดินแดนแห่งความสุขตามศาสตร์พระราชา”

นอกจากจะได้มีโอกาสนั่งเก้าอี้ประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นไฮไลท์ของงานวันเด็กที่ทำเนียบรัฐบาลแล้ว หนูน้อยทั้งหลายที่มาร่วมงาน ยังจะได้ความรู้และความสนุกกลับไปด้วย จากกิจกรรมที่จัดไว้มากมาย โดยเฉพาะ “ศาสตร์พระราชา” หรือแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่จะฉายภาพยนตร์แอนิเมชั่นพระมหาชนก ภาพยนตร์สั้นเมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร การจำลองป่าชายเลน กังหันน้ำชัยพัฒนา หลักการทรงงานต่างๆ ให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ด้วย

ใครพาบุตรหลานมาร่วมกิจกรรมรับรองเต็มอิ่มแน่นอน เพราะมีกิจกรรมหลากหลาย ทั้งการเยี่ยมชมตึกไทยคู่ฟ้า ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี รถนำขบวนเกียรติยศ การแสดงดนตรีและศิลปวัฒนธรรม รวมถึงมีกิจกรรมซุ้มอ่านข่าว หุ่นยนต์ปฏิบัติการ ฟุตบอลสนามเล็ก สนามเด็กเล่นรีไซเคิล นิทานในสวน วาดภาพระบายสี ประกวดคัดลายมือ บริการตรวจสุขภาพฟัน และตัดผมให้ฟรี