ม.44 บังคับใช้กฎหมายจราจรทางบก มีอะไรบ้างที่เราต้องจำให้ขึ้นใจ

ใกล้จะสงกรานต์ เต็มที ทางรัฐบาลได้มีประกาศใช้ ม.44 ฉบับที่ 14/2560 เรื่องมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก ที่ประกาศเมื่อวันที่ 24 มีนาคม ที่ผ่านมา หวังลดปัญหาและอุบัติเหตุจากการจราจร สำหรับคนเดินทางอย่างเราๆท่านๆนั้นมีเรื่องใดต้องจำให้ขึ้นใจกันบ้างมาติดตามกัน

– บังคับใช้มาตรการห้ามจอดรถในที่ห้ามจอดอย่างเข้มงวด

– ให้คนขับ รวมถึงผู้โดยสารรถยนต์ส่วนบุคคลและรถโดยสารสาธารณะต้องคาดเข็มขัดนิรภัย

– รถโดยสารสองแถว และรถสามล้อเครื่อง (ตุ๊กตุ๊ก) จะมีมาตรการอื่นออกมาบังคับใช้เพื่อความปลอดภัยแทน เช่น การติดตั้งราวกั้นเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัย และการบังคับลดความเร็ว

– รถตู้โดยสารสาธารณะจะต้องปรับที่นั่งรถรถตู้ให้เหลือ 13 ที่นั่ง

– รถกระบะห้ามไม่ให้นั่งด้านหลัง จะให้นั่งเฉพาะห้องโดยสารเท่านั้น

ทั้งนี้จะมีการประชาสัมพันธ์กฎหมายตามประกาศดังกล่าว ให้ประชาชนทราบโดยทั่วถึงกัน ก่อนจะจับปรับจริงในวันที่ 5 เมษายน