กำเนิดโครงการพระราชดำริฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค และ อ.ส.ค.

ภาพจาก dpo.go.th

ตลอดเดือนตุลาคมนี้ Tonkit360 ขอร่วมถ่ายทอดและตามรอยส่วนหนึ่งของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีกว่า 4,000 โครงการ

โดยสัปดาห์นี้ เราจะไปตามรอย “กำเนิดโครงการพระราชดำริฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค และ (อสค)หรือ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย จุดเริ่มต้นการเลี้ยงโคนม และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีวิวทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามเป็นแหล่งให้ความรู้การศึกษาประวัติความเป็นมาของกิจการโคนม และเป็นอาชีพที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ประวัติโครงการ

ปีพุทธศักราช 2503 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ เสด็จประพาสทวีปยุโรป ณ ประเทศเดนมาร์ค ทรงให้ความสนพระทัยเกี่ยวกับกิจการการเลี้ยงโคนมของชาวเดนมาร์คเป็นอย่างมาก ทรงเล็งเห็นว่าอาชีพการเลี้ยงโคนมจะช่วยให้คนไทยได้บริโภคอาหารที่มีคุณค่า ทั้งช่วยให้เกษตรกรไทยมีอาชีพที่มั่นคงเป็นหลักแหล่งไม่ต้องบุกรุกทำไร่เลื่อนลอยอีกต่อไป จนกลายเป็นจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์การร่วมมือด้านวิชาการการเลี้ยงโคนมระหว่างประเทศไทยกับเดนมาร์ค

นายนิลส์ กุนน่าส์ ซอนเดอร์กอร์ด ชาวเดนมาร์ค ได้สังเกตุว่าคนไทยไม่รู้จักโคนมและดื่มนมในปริมาณที่น้อยมากหลังกลับไปประเทศเดนมาร์คในปี พ.ศ.2502 ได้เสนอจัดทำโครงการฟาร์มโคนมและศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนมในประเทศไทย เดือนมกราคม 2504ได้มีผู้เชี่ยวชาญชาวเดนมาร์คมาสำรวจพื้นที่การจัดตั้งฟาร์มโคนมสาธิตและศูนย์ฝึกอบรม ณ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัด สระบุรี ที่เหมาะจะดำเนินการเพราะมีหุบเขาสวยงามแหล่งน้ำสะอาดและไม่ไกลจากกรุงเทพฯ

20 ตุลาคม 2504 ได้ลงนามสัญญาการให้ความร่วมมือช่วยเหลือทางวิชาการเลี้ยงโคนม ระหว่างรัฐบาลเดนมาร์คกับรัฐบาลไทย และจัดสรรเงินช่วยเหลือประมาณ 23.5ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการ รัฐบาลเดนมาร์คได้ส่งผู้เชี่ยวชาญร่วมดำเนินการในปี พ.ศ. 2509 เพื่อดำเนินการระยะเวลา 8 ปี มีเนื้อที่ฟาร์มทั้งหมดประมาณ 2,300 ไร่ ตั้งอยู่ 2ฟากของถนนมิตรภาพ เนื้อที่ฝั่งตรงข้ามจะมีประมาณ 1,731 ไร่ วางแผนใช้เนื้อที่สำหรับเลี้ยงโคนมที่พร้อมรีดนม และอีกฝั่งสำหรับเลี้ยงลูกโค ปลูกพืชเมล็ดและพืชหมักอาหารสัตว์ อันเป็นการตอบสนองพระราชปณิธานและความสนพระทัยในอาชีพการเลี้ยงโคนม หลังจากเสด็จนิวัติประเทศไทย

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชและสมเด็จพระเจ้าเฟรดเดอริคที่ 9 แห่งประเทศเดนมาร์ค ทรงประกอบพิธีเปิดฟาร์มโคนมและศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนมไทย-เดนมาร์ค อย่างเป็นทางการ วันที่ 16 มกราคม 2505 จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีชื่อว่า”องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)”และรัฐบาลได้กำหนด วันที่ 17 มกราคม ของทุกปีเป็นวันโคนมแห่งชาติ

ตราสัญลักษณ์และความหมายประจำองค์กร

ได้เริ่มขึ้นสมัย ผู้อำนวยการ นายยอด วัฒนสินธุ์
“วัวสองแม่ลูกหันหน้าเข้าหากัน” บอกถึงการเป็นแหล่งเลี้ยงโคนมที่มีความรักความผูกพัน ความสามัคคี กลมเกลียว และความร่วมมือพึ่งพาอาศัยกัน คล้ายกับ อ.ส.ค. กับเกษตรกรชาวโคนม
“วัวสีแดง” สีของแม่โคลูกโค บอกถึงความเป็นสิริมงคลตามอิทธิพลของสีมาแต่โบราณจะนำไปสู่โชคลาภ ความดีงาม ความเจริญ
“อักษร อ.ส.ค.” เป็นชื่อย่อขององค์การตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์กร
“คอกโค” เป็นคอกโคนมประวัติศาสตร์คอกแรกของ ฟาร์มโคมไทย – เดนมาร์ค
“วงกลมที่ล้อมรอบ” บอกถึงการดำรงคงอยู่อย่างไม่สิ้นสุดยุติ ไม่มีจุดสุดท้าย
“สีของดวงตรา” ดวงตราขององค์การมี 3 สี สีแดง สีขาว และสีน้ำเงิน เป็นสีธงไตรรงค์ประจำชาติของไทย เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงให้กำเนิดและพระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคนมแก่ปวงพสกนิกรไทย

กิจกรรมชมฟาร์ม ไทย – เดนมาร์ค

– นั่งรถชมวิวทิวทัศน์สัมผัสบรรยากาศวิถีฟาร์มไปกับอากาศบริสุทธิ์และวิทยากรที่จะพาไปทำกิจกรรม เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รู้จักพืชพันธุ์สมุนไพรไทย ชมการสาธิตการทำปุ๋ยหมัก
– ชมวีดีทัศน์เพิ่มความรู้ด้านข้อมูลเพื่อการร่วมกิจกรรมชมฟาร์ม การรีดนมโค เพิ่มประสบการ์ณใหม่ที่สามารถทำได้ทุกเพศทุกวัยกับเจ้าหน้าที่ความเชี่ยวชาญระดับสูง
– สวนสัตว์ไทย เดนมาร์ค ที่มีสัตว์น่ารักมากมายทั้ง นกกระจอกเทศ อูฐ กวาง ป้อนนมลูกโค การแสดงม้า การแสดงคาวบอย และความสามารถม้าแคระเต้นลีลาศ
อัตราค่าชมฟาร์ม
ผู้ใหญ่ 120 บาท,นักศึกษา 100 บาท (กรณีมาเป็นหมู่คณะ),เด็ก/นักเรียน 70 บาท,เด็กเล็ก (สูงไม่เกิน 90 ซม.)เข้าฟรี

ที่พัก

สำหรับฟาร์มโคนมไทย – เดนมาร์ค จะมีเรือนรับรองสำหรับผู้ที่อยากจะค้างคืนสัมผัสธรรมชาติ ความเงียบสงบ บ้านพักที่นี่มีให้เลือกหลายแบบไม่ว่าจะมากับครอบครัว คนรัก หรือกลุ่มเพื่อน มีทั้งบ้านแฝด บ้านเดี่ยว บ้านพักเรือนรับรองต่างๆราคาบ้านพักจะอยู่ที่ประมาณ 1,200 – 5,000 บาท และอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนชอบกางเต็นท์มีบริการเช่าเต็นท์ เต็นท์ใหญ่ 1,000 บาท/คืน พักได้ไม่ได้เกิน 5คน และเต็นท์เล็ก 600/คืน พักได้ไม่เกิน 3 คน

การเดินทาง

ฟาร์มโคนมไทย – เดนมาร์ค ตั้งอยู่ที่ 160 ถ.มิตรภาพ ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180 ห่างจากกรุงเทพฯประมาณ 160 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมงครึ่ง หากมีเวลาจำกัดก็สามารถไปเช้า – เย็นกลับได้ สอบถามรายระเอียด 036-344926
รถยนต์
– ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 หรือ ถนนพหลโยธิน ผ่านรังสิตจนถึงหลักกิโลเมตรที่ 50 ให้เลี้ยวขวาผ่าน อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผ่าน อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี เข้าสู่ตัวเมืองสระบุรี
– จากนั้นให้เลี้ยวขวาใช้ทางหลวงหมายเลข 2 แยกขวาเข้าถนนมิตรภาพ ผ่านทางแยกเข้าอำเภอมวกเหล็ก ตลาด อ.ส.ค. แล้วกลับรถมาอีกฝั่งถนน ฟาร์มโคนมอยู่ฝั่งตรงข้ามกับตลาด อ.ส.ค.
รถประจำทาง
บขส
-ขึ้นรถที่สถานีขนส่งหมอชิต 2 สายกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ให้บริการตั้งแต่เวลา 05.00-20.00 เพราะผ่านอำเภอมวกเหล็ก ลงที่อสค.มวกเหล็กได้เลย ค่ารถประมาณ 250 บาท
รถตู้
– จากกรุงเทพฯ มีรถตู้จากอนุสาวรีย์มาอำเภอมวกเหล็กอยู่บริเวณใต้ทางด่วนศรีรัช ถนนเลียบทางด่วนพหลโยธินตัดออกถนนวิภาวดีรังสิต ก็สามารถแจ้งได้ว่าเราจะลงจุดไหน ค่ารถประมาณ 250 บาท