รีบเติมด่วน! น้ำมันเบนซิน-แก๊สโซฮอล์-ดีเซล ปรับราคาขึ้นพรุ่งนี้

ใครน้ำมันใกล้หมดรีบเติมด่วน โดย บมจ.ปตท. (PTT) และ บมจ.บางจาก ปิโตรเลียม (BCP) จะปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันในกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ ลิตรละ 30 สตางค์ และปรับขึ้นราคาขายปลีกดีเซล ลิตรละ 40 สตางค์ ส่วน E85 ยังคงเดิม มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น. ของวันพรุ่งนี้ (1 เมษายน) เป็นต้นไป

สำหรับราคาน้ำมันที่ปรับใหม่ (ยังไม่รวมภาษีท้องที่ของแต่ละจังหวัด) มีดังนี้
เบนซิน 95  ลิตรละ 33.96 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 26.85 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 26.58 บาท
E20  ลิตรละ 24.34 บาท
E85  ลิตรละ 19.34 บาท
ดีเซล ลิตรละ 25.09 บาท