สายงานที่มีความต้องการสูง ในยุค AI 

ในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยี AI (ปัญญาประดิษฐ์) เติบโตอย่างรวดเร็ว มีงานหลายอย่างที่มีความต้องการในด้านนี้ ดังนี้

วิศวกรรมและวิทยาการคอมพิวเตอร์: การพัฒนาและออกแบบระบบปัญญาประดิษฐ์ การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) และการประมวลผลข้อมูลใหญ่ (Big Data) เป็นต้น นักวิศวกรระบบและนักวิทยาการคอมพิวเตอร์มีความต้องการสูงในงานด้านนี้

วิทยาการข้อมูล (Data Science): นักวิทยาการข้อมูลทำงานกับข้อมูลเพื่อค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อช่วยการตัดสินใจและเพิ่มประสิทธิภาพในธุรกิจ การเรียนรู้ของเครื่องและการประมวลผลข้อมูลใหญ่เป็นทักษะสำคัญที่ต้องใช้ในงานนี้

พัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development): การพัฒนาและการปรับปรุงซอฟต์แวร์ที่ใช้เทคโนโลยี AI เช่น การพัฒนาแอปพลิเคชันและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน AI

ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยี (Technology Consulting): การให้คำปรึกษาและการออกแบบระบบที่ใช้เทคโนโลยี AI ในธุรกิจและองค์กรต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเติบโตทางธุรกิจ

งานด้านการแพทย์และสุขภาพ: การใช้ AI เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ภาพการวินิจฉัยทางการแพทย์ การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพที่ปรับปรุงด้วย AI เป็นต้น

นักพัฒนาโมเดล AI: การสร้างและพัฒนาโมเดลและอัลกอริทึมที่ใช้ในเครื่องจักรการเรียนรู้เชิงลึกและปัญญาประดิษฐ์

การพัฒนาทักษะทางด้าน AI และการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับการเข้าสู่วงการงานในยุค AI ที่ก้าวหน้าและหลากหลายนี้