ผลสำรวจชี้ “อายุ” ส่งผลต่อ “อารมณ์ทางเพศ” ทั้งชาย-หญิง

ภาพจาก Pixabay

“อารมณ์ทางเพศ” ถือเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ปุถุชน ซึ่งจากการสำรวจความเห็นโดย Lovehoney ธุรกิจขายเซ็กซ์ทอยออนไลน์ชื่อดังในอังกฤษ  ที่สอบถามเรื่องนี้กับผู้ชายและผู้หญิงกว่า 14,000 คน  พบว่า ความรู้สึกนี้จะรุนแรงมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับเพศและช่วงอายุด้วย

โดยมีเพศหญิงมากถึง 48 เปอร์เซ็นต์ ที่บอกว่าตัวเองมีความรู้สึกหรือมีอารมณ์ทางเพศมากที่สุดในช่วงวัยรุ่น อายุระหว่าง 18-24 ปี  และมีถึง 1 ใน 4 ที่ยอมรับด้วยว่า พวกเธอมีเซ็กซ์ที่ดีที่สุดในช่วงอายุระหว่าง 18-20 ปี ซึ่งถือเป็นการลบล้างความคิดที่ว่า ผู้หญิงมักจะมีอารมณ์ทางเพศรุนแรงในช่วงอายุ 30 ปี ลงอย่างสิ้นเชิง

ขณะที่เพศชายกลับมีอารมณ์ทางเพศถึงขีดสูงสุดช้ากว่าเพศหญิง โดยมีเพียง 14 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่บอกว่าพวกเขามีความปรารถนาทางเพศมากที่สุดในช่วงอายุระหว่าง 18-20 ปี ขณะที่ 24 เปอร์เซ็นต์บอกว่า พวกเขาจะรู้สึกกับเรื่องนี้รุนแรงในช่วงอายุ 30 ปี มากกว่าช่วงอายุอื่นๆ

นอกจากนี้ ผลการสำรวจยังพบด้วยว่า ผู้หญิงมากถึง 61 เปอร์เซ็นต์ ยอมรับว่าพวกเธอมีแนวโน้มจะคบหากับคนที่มีความต้องการหรืออารมณ์ทางเพศคล้ายๆ กัน ขณะที่ผู้ชายมีเพียง 56 เปอร์เซ็นต์ที่คิดเช่นนี้

แต่สิ่งที่ทั้งสองฝ่ายคิดเห็นค่อนข้างใกล้เคียงกัน  คือกรณีที่อีกฝ่ายมีความต้องการทางเพศสูงเกินความพอดี พวกเขามีแนวโน้มที่จะบอกให้อีกฝ่ายได้รู้ตัว  โดยมีผู้หญิง 67 เปอร์เซ็นต์  และผู้ชาย 66 เปอร์เซ็นต์ที่คิดเห็นตรงกันในเรื่องนี้

ที่มา : www.express.co.uk