80 ปี ม.เกษตรศาสตร์กับหนังสั้น “KUniverse”


ในโอกาสครบรอบ 80 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทางมหาวิทยาลัยได้ผลิตภาพยนตร์สั้น “KUniverse” เล่าเรื่องความกินอยู่ดีของคนในชาติ ด้วยศาสตร์แห่งแผ่นดินของมหาวิทยาลัย จนก่อเกิดเป็นความรุ่งเรืองและความยั่งยืนของชาติ ร่วมแสดงโดยนิสิตปัจจุบันและนิสิตเก่าชื่อดัง อาทิ แพนเค้ก เขมนิจ, นุนิว ชวรินทร์ และต้าห์อู๋ พิทยา

ทั้งนี้ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการสถาปนาให้เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2486 จากพื้นที่ที่เป็นเพียงท้องทุ่งนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการสถาปนาเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2486 เริ่มจาก 4 คณะ ได้แก่ คณะเกษตรศาสตร์ คณะการประมง คณะสหกรณ์ และคณะวนศาสตร์

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความโดดเด่นระดับประเทศและระดับโลกด้านเกษตร อาหาร ป่าไม้ ประมง สิ่งแวดล้อม ซึ่งสั่งสมองค์ความรู้มามากกว่า 80 ปี เป็นความรู้ที่มีอยู่แล้วในคนไทย ทั้งด้านเกษตร พืชผักผลไม้ หัตถกรรม ศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ บวกกับความรู้สากลซึ่งได้ผ่านการเล่าเรียนในหลักสูตรต่าง ๆ จากต่างประเทศ นำมาบูรณาการเข้าหากันโดยอาศัยศาสตร์พระราชา ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงวางแนวทางการพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ผ่านโครงการพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการ ที่เราสามารถจับต้องได้นำมาประยุกต์ใช้ และนำมาบูรณาการร่วมกัน กลายเป็น ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ซึ่งเป็นศาสตร์ของคนไทย ที่จะนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

และ เพื่อเชิญชวนชาวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิตปัจจุบันและนิสิตเก่า ตลอดจนประชาชนชาวไทย ได้มีส่วนร่วมภาคภูมิใจและเฉลิมฉลองความยิ่งใหญ่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในโอกาสครบรอบ 80 ปีแห่งการสถาปนา จึงได้มีการจัดสร้างภาพยนตร์สั้น ครั้งแรก ในชื่อ “KUniverse”

โดยภาพยนตร์สั้นเรื่องดังกล่าวจะเล่าเรื่องราวความกินอยู่ดีของคนในชาติ นำเสนอตัวตนของความเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้สร้างสรรค์ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ผ่านการเดินทางไกลของกลุ่มเด็กวัยรุ่นที่เพิ่งจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมปลาย ทั้ง 4 คน ที่มีวิถีชีวิตและความฝันที่แตกต่างกัน แต่จำเป็นต้องมาเดินทางร่วมกันเพื่อแข่งขันทำภาพยนตร์สั้น ซึ่งการเดินทางไกลท่ามกลางความแตกต่าง เพื่อค้นหาความหมายของคำว่า จักรวาลเคยู หรือ  KUniverse นำพาให้ไปพบกับผู้คนมากมายที่เกี่ยวข้อง

ซึ่งกลุ่มเด็กวัยรุ่นเหล่านี้จะค้นพบแก่นสารสำคัญที่อยู่ในศาสตร์แห่งแผ่นดิน ซึ่งเป็นศาสตร์ของคนไทยที่จะนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนได้หรือไม่นั้นต้องติดตาม ร่วมแสดงโดยนิสิตปัจจุบัน และนิสิตเก่าชื่อดัง อาทิ แพนเค้ก เขมนิจ จามิกรณ์ KU 66, นุนิว ชวรินทร์ เพริศพิริยะวงศ์ KU 79 ต้าห์อู๋ พิทยา แซ่ฉั่ว KU 76 พร้อมด้วยนักแสดงสมทบกิตติมศักดิ์

ทั้งนี้ ได้มีการนำเสนอทีเซอร์ “KUniverse” ผ่านช่องทาง YouTube KU Channel ก่อนที่จะมีการเผยแพร่หนังฉบับเต็มให้ได้รับชมพร้อมกันในเดือนมิถุนายนนี้ สามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวได้ที่ www.ku.ac.th และ https://web.facebook.com/PublicRelations.KU/

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ [email protected]