Thursday, May 23, 2024
Home Tags SMS หลองลวง

Tag: SMS หลองลวง

8 หน่วยงานรัฐ-เอกชน ที่มิจฉาชีพแอบอ้างส่งลิงก์อันตรายทาง SMS

หากได้รับข้อความ SMS ทางโทรศัพท์มือถือ พร้อมกับมีการแนบลิงก์มาด้วย โดยอ้างว่าส่งมาจาก 8 หน่วยงานนี้ ห้ามกดลิงก์ใด ๆ เด็ดขาด ถ้าไม่อยากตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ