Wednesday, July 24, 2024
Home Tags Asia Cab

Tag: Asia Cab

กรมการขนส่งทางบก แนะ ปชช. เลือกใช้มอเตอร์ไซค์วินผ่านแอปฯ ที่ถูกกฎหมาย

ประชาชนนิยมใช้บริการรถมอเตอร์ไซค์วิน เพราะสะดวกรวดเร็ว กรมการขนส่งทางบก แนะ ปชช. เลือกใช้มอเตอร์ไซค์วินผ่านแอปฯ ที่ถูกกฎหมาย เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ