Sunday, September 24, 2023
Home Tags 14 ตุลามคม 2516

Tag: 14 ตุลามคม 2516

ถึงเวลาหรือยัง กับการบรรจุเรื่องประวัติศาสตร์ความจริงในหลักสูตรการเรียน

เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ในอดีต สิ่งที่ควรถูกใช้เป็นบทเรียนให้แก่คนรุ่นใหม่ แต่เหมือนถูกกลบฝังให้เลือนหายตามกาลศักราช