Wednesday, July 24, 2024
Home Tags ไปค่าย

Tag: ไปค่าย

จัด “กระเป๋ายา” ให้ลูกไปเข้าค่าย ต้องมียาอะไรบ้าง

หนึ่งในสิ่งที่พ่อแม่ต้องเตรียมใส่กระเป๋าให้ลูกนำไปเข้าค่ายด้วยก็คือ "กระเป๋ายา" มาดูกันว่ายาสามัญที่ต้องจัดลงกระเป๋าลูกเวลาลูกไปค่าย มียาอะไรบ้าง