Saturday, September 23, 2023
Home Tags ให้ความสำคัญ

Tag: ให้ความสำคัญ

คำถามง่าย ๆ ที่ควรถามเด็ก ๆ เมื่อกลับจากโรงเรียน

มีคำถามง่าย ๆ ที่ผู้ปกครองควรถามบุตรหลานหลังจากกลับมาจากโรงเรียน เพื่อที่จะได้รู้ว่าเกิดอะไรกับเด็ก ๆ บ้าง แสดงการเอาใจใส่ และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี

สรรหามาเล่า EP.60 : ความรักต้อง “มีเวลาให้กัน” เพราะเวลาสำคัญต่อความสัมพันธ์

Podcast "สรรหามาเล่า" โดย "ตุ๊กตา" ธันยพัชร์ ขำเลิศ ความรักจำเป็นต้องมี "เวลา" ให้กัน อย่าเพิกเฉยกันเหมือนอีกฝ่ายไม่มีตัวตนอยู่ในชีวิต มันบั่นทอนความรู้สึก

เพื่อนไม่ใช่ของตาย อย่าละเลยความสำคัญของมิตรภาพ

ทุกความสัมพันธ์ มนุษย์ต้องการการยอมรับ อยากเป็นคนสำคัญ อยากมีความหมาย มิตรภาพระหว่างเพื่อนก็เช่นกัน อาจน้อยลงตามกาลเวลา แต่ถ้ายังมีกันและกันอยู่ก็โอเค

ความรักต้อง “มีเวลาให้กัน” เพราะเวลาสำคัญต่อความสัมพันธ์

ความรัก จำเป็นต้อง "มีเวลาให้กัน" ไม่ได้เรียกร้องว่าจะต้องตัวติดกัน ไม่ได้งอแงตอนที่มีเหตุผลว่าทำไมไม่ว่าง ขอแค่บริหารจัดการเวลามาให้กันบ้างก็เท่านั้น