Saturday, September 23, 2023
Home Tags ใช้ชีวิตปกติ

Tag: ใช้ชีวิตปกติ

“พลังทางใจ” ปัจจัยสำคัญฟื้นฟูผู้มีข้อจำกัดทางการเคลื่อนไหว

ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมให้คำปรึกษา บำบัด และฟื้นฟูผู้บาดเจ็บไขสันหลังให้มีพลังทางใจ จันทร์-ศุกร์ 08.00-19.00 น. เสาร์-อาทิตย์ 08.00-16.00 น.