Wednesday, July 24, 2024
Home Tags แชทกาม

Tag: แชทกาม

สรุปมหากาพย์ข่าวฉาว “Burning Sun” สู่แชทกามและ Snuff Film

จากคดีทำร้ายร่างกายสู่การตรวจสอบเรื่องยาเสพติด-ค้าประเวณี แชทกาม การใช้เส้นสายตำรวจชั้นผู้ใหญ่เพื่อปิดบังคดี และล่าสุดห้องลับเพื่อการถ่ายทำ Snuff Film