Sunday, June 23, 2024
Home Tags เมนูอันตราย

Tag: เมนูอันตราย

“หมูกระทะ ปิ้งย่าง สุกี้ ชาบู” เมนูสังสรรค์ปีใหม่ที่ต้องระวังอันตราย!

หมูกระทะ ปิ้งย่าง ชาบู สุกี้ มักจะเป็นเมนูที่ฟีเวอร์มาก ๆ ในช่วงเทศกาล อย่างไรก็ตาม ควรกินอย่างระมัดระวัง ไม่เช่นนั้นคุณอาจได้รับอันตรายจากเมนูเหล่านี้!