Saturday, April 13, 2024
Home Tags เช่ารถขับ

Tag: เช่ารถขับ

ขับรถเที่ยวประเทศอาเซียนไม่ยาก แค่มีใบขับขี่ Smart Card

การไปเที่ยว 9 ประเทศที่เป็นสมาชิกในอาเซียน คุณไม่จำเป็นต้องมีใบขับขี่สากลสำหรับไปเช่ารถขับเที่ยวในประเทศนั้น ๆ แค่คุณถือใบขับขี่ไทยแบบ Smart Card ก็พอ!