Thursday, May 23, 2024
Home Tags เงินไม่พร้อม

Tag: เงินไม่พร้อม

สำคัญ! การวางแผนครอบครัวในยุคหนี้ครัวเรือนพุ่ง

การวางแผนครอบครัวในยุคที่หนี้ครัวเรือนพุ่งสูงเป็นเรื่องสำคัญ ต้องวางแผนให้รัดกุม เพราะความไม่พร้อมด้านการเงินที่จะมีลูก อาจกลายเป็นวังวนภาระหนี้ไม่จบสิ้น