Friday, September 24, 2021
Home Tags เกรงใจ

Tag: เกรงใจ

“ความเกรงใจเป็นสมบัติของผู้ดี” พฤติกรรมที่อย่าหาทำในที่สาธารณะ

การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น เราไม่สามารถที่จะทำอะไรตามอำเภอใจโดยไม่เกรงใจใคร นอกจากคนอื่นจะเดือดร้อนแล้ว ยังแสดงให้เห็นว่าไม่ได้รับการอบรมสั่งสอน

ยิ่งใกล้ ยิ่งต้องใส่ใจ “ความสัมพันธ์” จะมั่นคงได้ด้วย 7 ข้อนี้

บ่อยครั้งที่เราละเลยการเอาใจใส่คนใกล้ตัว แต่ไปให้ความสำคัญกับคนอื่นมากกว่า ทั้งที่ความจริง ยิ่งใกล้ก็ยิ่งต้องใส่ใจ ต้องคำนึงความรู้สึกกันให้มากด้วย 7 ข้อนี้