Saturday, April 13, 2024
Home Tags อ่าวไทย

Tag: อ่าวไทย

ชีวิตวาฬบรูด้าในอ่าวไทย

ด้วยปัญหาขยะในสิ่งแวดล้อมยังเป็นปัญหาใหญ่ สิ่งที่เราสามารถทำได้คือการช่วยกันสอดส่องดูแลและลดการทิ้งขยะตามธรรมชาติ