Tuesday, July 23, 2024
Home Tags อาร์ แอนด์ บี

Tag: อาร์ แอนด์ บี

ขับรถฟังเพลงแนวไหนเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุมากที่สุด

มีผลการวิจัยยืนยันว่าการฟังเพลงมีส่วนช่วยให้ผู้ขับขี่ตอบสนองได้เร็วกว่าการขับรถแบบเงียบ ๆ แต่แนวเพลงที่ฟังก็มีส่วนทำให้เสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุเช่นกัน