Thursday, October 5, 2023
Home Tags อารมณ์ทางเพศ

Tag: อารมณ์ทางเพศ

ผลสำรวจชี้ “อายุ” ส่งผลต่อ “อารมณ์ทางเพศ” ทั้งชาย-หญิง

ผลสำรวจพบว่า “อารมณ์ทางเพศ” ของแต่ละคนจะมากหรือน้อยต่างกัน ขึ้นอยู่กับเพศและช่วงอายุ