Thursday, June 13, 2024
Home Tags หยุดต่อ

Tag: หยุดต่อ

พี่บอกแล้วนะ! ซีซั่น 2 EP.24 : รับมือ ‘ความซึมเศร้าหลังวันหยุดเทศกาล’

พี่บอกแล้วนะ! ซีซั่น 2 EP.24 พบกับ พี่ตุ๊กตาและพี่จิ๊บ ภาวะซึมเศร้าหลังวันหยุดไม่ดีแน่ พี่บอกแล้วนะเลยมีวิธีปฏิบัติตัวให้พร้อมสู่โหมดทำงานมาบอกกัน