Wednesday, July 24, 2024
Home Tags สังคมสูงวัย

Tag: สังคมสูงวัย

หาเช้ากินค่ำ EP.40 : อยู่ให้เป็น เย็นให้พอ ในโลกที่คนแก่เยอะกว่าเด็กเกิดใหม่

Podcast รายการ "หาเช้ากินค่ำ" โดยธีรพัฒน์ อัครเศรณี และสวรรยา ทรัพย์ทวี EP.40 เมืองไทยกำลังเผชิญกับภาวะเด็กเกิดใหม่น้อย คนแก่มากขึ้น เราควรปรับตัวอย่างไร

“ไลอ้อน” เดินหน้า “โครงการบริหารช่องปากผู้สูงวัยด้วย Kenkobi”

“ไลอ้อน” เดินหน้า “โครงการบริหารช่องปากผู้สูงวัยด้วย Kenkobi" เพื่อสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุ และคุณภาพชีวิตที่ดี