Saturday, June 10, 2023
Home Tags มหาวิทยาลัยมหิดล

Tag: มหาวิทยาลัยมหิดล

ทำความรู้จัก “นะโมตัสสะคาเฟ่” สถานที่ฝึกทักษะผู้ประกอบการ

"นะโมตัสสะคาเฟ่" สถานที่สำหรับคนรุ่นใหม่ จุดเริ่มต้นในการเรียนรู้ทักษะของการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อการดำเนินชีวิตที่สร้างสรรค์โดยไม่จำกัดเชื้อชาติและศาสนา

LIFE Strategy กลยุทธ์การตลาดยุคใหม่

นักการตลาด ผู้ประกอบการ ตลอดจนเจ้าของธุรกิจกลุ่มอาหาร และสุขภาพ จะต้องสร้างแรงจูงใจและการสื่อสาร ที่จะทำให้ผู้บริโภคปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น

เรียนออนไลน์ “การป้องกันการบาดเจ็บทางการกีฬา” กับ MUx

รายวิชา "การป้องกันการบาดเจ็บทางการกีฬา" เปิดสอนออนไลน์ผ่าน MUx มุ่งไปที่การนำองค์ความรู้ไปใช้ได้จริงในการออกกำลังกาย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการบาดเจ็บ

เปลี่ยนสถานะคนพิการจาก “ภาระ” ให้เป็น “ผู้มีพลังชีวิต”

มหาวิทยาลัยมหิดล เป็น "องค์กรต้นแบบ" แห่งการจ้างงานคนพิการที่มุ่งสู่การบรรลุเป้าหมาย SDG 10 มีศักดิ์และสิทธิ์เทียบเท่าพนักงานมหาวิทยาลัยทั่วไป

ม.มหิดลคิดค้นวัคซีนป้องกันไข้ซิกาสายพันธุ์เอเชีย

ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน ม.มหิดล พัฒนาวัคซีนป้องกันไข้ซิกาในหลอดทดลองสำเร็จเป็นครั้งแรกของโลก โดยสามารถป้องกันได้ทั้งสายพันธุ์เอเชียและสายพันธุ์แอฟริกา

“ออกแบบวงจรดิจิทัลออนไลน์” ไม่ต้องเป็นช่างมืออาชีพก็ทำได้

เรียนออนไลน์ "ออกแบบวงจรดิจิทัล" (Digital Circuit Design) เหมาะสำหรับการพัฒนาทักษะ เพิ่มทักษะ และสร้างทักษะใหม่ ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีความรู้เฉพาะทางช่าง

“อนาคตศาสตร์” เรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิตในอนาคต

จากยุคของสื่อมวลชน สู่ยุคของสื่อใหม่ และรูปแบบการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป อำนาจที่แท้จริงในยุคดิจิทัลจึงขึ้นอยู่กับ "ศักยภาพแห่งการสื่อสาร"

ม.มหิดล ร่วมกับชุมชน สร้างสรรค์ศูนย์อาหารสุขภาพออนไลน์ “ศาลายาฟู้ดมาร์เก็ต”

ความมุ่งมั่นตั้งใจจะพัฒนาชุมชนสู่ความยั่งยืน ขจัดความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ สู่การมีสุขภาพดีที่เป็นหนึ่งเดียว ศูนย์อาหารสุขภาพออนไลน์ "ศาลายาฟู้ดมาร์เก็ต"

AI ย่อโลกการแพทย์แม่นยำ ช่วยออกแบบยา “MANORAA”

นับเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะ “ปัญญาของแผ่นดิน” ผู้สามารถย่อโลกการแพทย์แม่นยำ สร้างสรรค์ AI ช่วยออกแบบยา “MANORAA” ขึ้นเป็นครั้งแรก

CMMU เคาะ 3 สกิลสู่การเป็นนักบริหาร MVP เพื่อสู้วิกฤติเศรษฐกิจ

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล เผยปี 2566 เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มเข้าสู่สภาวะถดถอย พร้อมปั้นนักบริหารจัดการยุคใหม่ที่ต้องมีทักษะเพื่อเป็น MVP ในโลกธุรกิจ