Wednesday, April 24, 2024
Home Tags ภัยคุกคามทางเพศ

Tag: ภัยคุกคามทางเพศ

ไวรัลแรง “คังคุไบ” ปลุกพลังผู้หญิงให้เก่งทั้งจิตใจและความคิด

""คังคุไบ" เป็นตัวอย่างหนังอินเดีย ที่เปิดมุมมองใหม่ ๆ ในการเรียกร้องให้ผู้หญิงทุกคนควรได้รับสิทธิ์ที่เท่าเทียมกันทางกฎหมาย ในฐานะมนุษย์คนหนึ่งเหมือนกัน