Wednesday, July 24, 2024
Home Tags พิสตาชิโอ

Tag: พิสตาชิโอ

กิน “ถั่ว” เป็นประจำ ช่วยลดน้ำหนักได้

ผลการศึกษาล่าสุด พบว่า บริโภคถั่วเป็นประจำช่วยลดน้ำหนักได้ เมื่อเทียบกับกับคนที่ไม่ได้บริโภคถั่วเลย