Friday, July 26, 2024
Home Tags น้ำมันไม่เต็มลิตร

Tag: น้ำมันไม่เต็มลิตร

รถเราไม่เก่าเลย : น้ำมันไม่เต็มลิตร พลาดจริงหรือจงใจ

Podcast "รถเราไม่เก่าเลย" โดย "ปั๊ม" ธันยเดช เกียรติศิริ สัปดาห์นี้ ย้อนกรณีเติมน้ำมันได้ไม่เต็มลิตร ที่อดสงสัยไม่ได้ "ปั๊มน้ำมัน" รู้เห็นเป็นใจหรือไม่

น้ำมันไม่เต็มลิตร พลาดจริงหรือจงใจ

ในฐานะผู้บริโภคที่ต้องเผชิญกับราคาน้ำมันที่ขึ้นเอาขึ้นเอา แล้วยังมาเจอเอาเปรียบแบบนี้อีก ถ้าจงใจโกงกันจริง ๆ ก็ไม่รู้โกงเงินเราไปเท่าไรแล้ว รับไม่ได้จริง ๆ