Wednesday, April 24, 2024
Home Tags คลินิกเฉพาะทางเคลื่อนที่

Tag: คลินิกเฉพาะทางเคลื่อนที่

สจล. ผนึกกำลัง รฟท. นำร่องโครงการ Doctor Train

สจล. ผนึกกำลัง รฟท. นำร่องโครงการ Doctor Train นำแพทย์และอุปกรณ์ลงพื้นที่ตามรางรถไฟทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ขยายการบริการด้านสาธารณสุขให้เข้าถึงพื้นที่ห่างไกล